Delovanje koloidnega srebra

Koloidno srebro naj bi delovalo relativno hitro – najpogosteje v šestih minutah ali prej, po stiku znotraj telesa – patogene bakterije, tako nimajo dovolj časa, da bi mutirale v odporen soj, saj taka mutacija zahteva precej več časa kot ga potrebuje srebro, da izniči to bakterijo.

Tisočletna uporaba te izjemne substance še do danes ne pozna patogena ali soja, ki bi mutiral in razvil odpornost na srebro. Skratka, nobeno enocelično bitje ali rastlina ne bosta mogla nikoli postati imuna na srebro.

Mitoza – običajna delitev celic v tkivu – je pojav, ko dobimo dve novi, identični celici. Ko je v tkivu prisotno koloidno srebro, pa pride do drugačnih delitev. Tvorita se ena reproducirana in ena »de-diferencirana« celica (anaplazijska celica), ki je kot mlada celica, ki se lahko v telesu spremeni v  kakršenkoli tip celice. Migrirala bo v tisti del telesa, kjer je tkivo poškodovano in se bo spremenila v lokalno celico tkiva in s tem pripomogla, da se bo na poškodovanem mestu celica reparirala in bodo brazgotine na tkivu manjše.
To prednost hitrega celjenja tkiva z uporabo koloidnega sreba je odkril dr. Robert O. Becker in jo opisal v knjigi »Elektrika v telesu«.

Zakaj SilverLAB? Zato, ker smo pri izdelavi koloidnega srebra natančni, zahtevna testiranja in natančne meritve z občutljivimi aparaturami se opravljajo večkrat med samim procesom izdelave koloidnega srebra. In tudi zato, ker pri vsaki naročeni steklenički dobite najmanj 10 ml koloidnega srebra GRATIS, saj vse stekleničke napolnimo do vrha!

Zaradi povpraševanja po koloidnem srebru tudi nižje jakosti smo med ponudbo dodali tudi izdelke jakosti 10-12 ppm in  jakosti 20-22 ppm. Višja koncentracija koloidnega srebra (30-35 ppm) bo na enocelične mikrobe delovala hitreje in učinkoviteje ter v sorazmerno krajšem času, kot pa nižja koncentracija koloidnega srebra (10-12 ali 20-22 ppm). Se pravi, pri nižji jakosti bo potrebno uporabiti sorazmerno več koloidnega srebra kot pa pri višji. Vsekakor pa je potrebno koncentracijo prilagoditi namenu uporabe, saj je v nekaterih primerih nižja koncentracija bolj optimalna.

Laboratorijska študija, Univerza North Texas, prof. mikrobiologije dr. Mark A. Farinha
Namen študije: v kolikšnem času (če) koloidno srebro pobije patogene bakterije

Testirana kultura:

  • Staphylococcus epidermidis
  • Staphylococcus aureus
  • Enterococcus faecalis

Rezultat: zmanjšanje števila populacije od >10 milijonov do neugotovljivega števila v štirih minutah učinkovanja.

Testirani mikrobi:

  • Salmonella typhimurium
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Candida albicans

Rezultat: zmanjšanje števila populacije od >10 milijonov do neugotovljivega števila v štirih minutah učinkovanja.

Podrobnosti študije:

Staphyloccus aureus ATCC12600

lestvica_staphylococcus_aureus.jpg

Uporabljeni sta bili dve koncentraciji koloidnega srebra - 15 PPM in 30 PPM. Višja koncentracija (30 PPM) je ta rezultat dosegla bistvano hireje* od tiste manjše, vendar sta obe dosegli cilj znotraj dveh minut.

čas v minutah

0

2

4

6

8

10

15

Staphyloccus aureus pri koncentraciji 30 PPM

17.000

0,006

0,0005

0

0

0

0

Staphyloccus aureus pri koncentraciji 15 PPM

8.000

68

50

10

1

0,12

0,055

Laboratorijski in-vitro preizkus je pokazal, da visokokvalitetno izolirano koloidno srebro izredno učinkovito pobije Staphyloccus aureus pri koncentraciji 15 in 30 PPM. Višja koncentracija bistveno hitreje doseže uspeh, vendar sta oba produkta pod štirimi minutami zmanjšala število kulture do skoraj številke nič. Stafilokok aureus je anaerobna, Gram pozitivna bakterija, ki povzroča od manjših kožnih okužb kot so mozolji in ognojki pa do pljučnice, meningitisa in MRSE.

Pseudomonas aeruginosa PAO

Uporabljeni sta bili dve koncentraciji koloidnega srebra - 15 PPM in 30 PPM. Višja koncentracija (30 PPM) je ta rezultat dosegla bistvano hireje* od tiste manjše, vendar sta obe dosegli cilj znotraj dveh minut.

čas v minutah

0

2

4

6

8

10

15

Pseudomonas aerugisona pri koncentraciji 30 PPM

13.000

0,0005

0

0

0

0

0

Pseudomonas aerugisona pri koncentraciji 15 PPM

2.100

25

14

1,8

0,005

0

0

Laboratorijski in-vitro preizkus je pokazal, da visokokvalitetno izolirano koloidno srebro izredno učinkovito pobije bakterijo Pseudomonas aeruginosa pri koncentraciji 15 in 30 PPM. Višja koncentracija bistveno hitreje doseže uspeh, vendar sta oba produkta pod štirimi minutami zmanjšala število kulture do skoraj številke nič. Pseudomonas aeruginosa je gram-negativna, aerobna, paličasta bakterija, zelo razširjena in uspeva praktično povsod, kritična pa je kolonizacija bakterije npr. v pljučih, sečilih, ledvicah.

Salmonella typhimurium

Uporabljeni sta bili dve koncentraciji koloidnega srebra - 15 PPM in 30 PPM. Višja koncentracija (30 PPM) je ta rezultat dosegla bistvano hireje* od tiste manjše, vendar sta obe dosegli cilj znotraj štirih minut.

čas v minutah

0

2

4

6

8

10

15

Salmonella typhimurium pri koncentraciji 30 PPM

13.000

0,003

0

0

0

0

0

Salmonella typhimurium pri koncentraciji 15 PPM

10.000

0,6

0,068

0,005

0

0

0

Laboratorijski in-vitro preizkus je pokazal, da visokokvalitetno izolirano koloidno srebro izredno učinkovito pobije bakterijo Salomnella typhi pri koncentraciji 15 in 30 PPM. Višja koncentracija bistveno hitreje doseže uspeh, vendar sta oba produkta pod štirimi minutami zmanjšala število kulture do skoraj številke nič. Salmonella typhimurium je paličasta, fakultativna anaerobna, Gram-negativna bakterija. Okužba se lahko kaže kot zastrupitev s hrano saj bakterijo večinoma najdemo v govedini in perutnini, prenašalci pa so lahko tudi domače živali.

Candida albicans

Pri tej študiji je bilo uporabljena zgolj 30 PPM koncentracija koloidnega srebra.

čas v minutah

0

2

4

6

8

10

15

Candida albicans pri koncentraciji 30 PPM

320

0,0005

0

0

0

0

0

Laboratorijski in-vitro preizkus je pokazal, da visokokvalitetno izolirano koloidno srebro izredno učinkovito pobije glivice rodu Candida albicans pri koncentraciji 30 PPM (tudi pri 15 PPM). Koloidno srebro je pobilo kandido v roku dveh minut.

Candida albicans je glivica, ki je sicer tudi normalno prisotna v človeškem telesu, saj jo najdemo v ustih in prebavilih, pri vsaki tretji ženski pa tudi v nožnici. Sama prisotnost glivice pa še ne pomeni nujno tudi glivične okužbe, saj sama po sebi ne povzroča težav. Do obolenja pride, kadar se v nožnici poruši naravno ravnovesje, kar ustvari ugodne pogoje za razrast glivic. Candida se lahko naseli na koži, sluznicah ust, grla, črevesja ali vagine. Lahko potuje tudi po krvi in tako prizadene različne dele telesa. Vaginalna glivična okužba ali vaginalna kandidiaza je navadno posledica prekomerne razmnožitve glivice Candida albicans.

Enterococcus faecalis ATCC19433

Uporabljeni sta bili dve koncentraciji koloidnega srebra - 15 PPM in 30 PPM. Višja koncentracija (30 PPM) je ta rezultat dosegla bistvano hireje* od tiste manjše, vendar sta obe dosegli cilj znotraj štirih minut.

čas v minutah

0

2

4

6

8

10

15

Enterococcus faecalis pri koncentraciji 30 PPM

410

0,00022

0

0

0

0

0

Enterococcus faecalis pri koncentraciji 15 PPM

7.600

94

57

10

5,3

0,5

0,04

Laboratorijski in-vitro preizkus je pokazal, da visokokvalitetno izolirano koloidno srebro izredno učinkovito pobije bakterijo Enterococcus faecalis pri koncentraciji 15 in 30 PPM. Višja koncentracija bistveno hitreje doseže uspeh, vendar sta oba produkta pod štirimi minutami zmanjšala število kulture do skoraj številke nič. Enterococcus faecalis postaja vse bolj odporna na moderne antibiotike. Enterococcus faecalis je Gram-pozitivna bakterija, ki živi v prebavnem traktu ljudi in sesalcev ter v zobnih koreninah.

To spletno mesto je izključna last laboratorija SilverLab, zato je prepovedana kakršnakoli uporaba podatkov, slik, besedil, vsebin in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja lastnika spletne trgovine.


Oddelki

Prodajne uspešnice

Novosti